Gmina
Nowe Brzesko

Informacja  o rezerwacji miejsc na bazarze miejskim w Nowym Brzesku

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż na bazarze miejskim w Nowym Brzesku na miesiąc maj 2024 rok zostały zarezerwowane następujące stanowiska handlowe:

Stanowisko nr: 8,  9, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19, 20, 21, 22,  23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34.

Rezerwacja dotyczy wyłącznie poniedziałków.

Sprzedający którzy nie posiadają umowy rezerwacyjnej  zobowiązani są  zajmować miejsca nieobjęte rezerwacją.

Skip to content