Gmina
Nowe Brzesko

Informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożenia eksplozją. Podstawowym celem tego projektu jest zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach CBRNE i prawidłowych sposobach postępowania w sytuacji, gdy będziemy mieli z nimi do czynienia.

Pod adresem: https://alert.rcb.gov.pl można znaleźć poradniki informujące i procedury zachowania się w przypadkach powstałych zagrożeń.

Skip to content