Gmina
Nowe Brzesko

Jakość powietrza dla gminy Nowe Brzesko

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął szereg działań mających na celu poprawę stanu środowiska. Przypominamy o rozwiązaniach, które powstały w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Małopolski oraz pracowników gmin, którzy na co dzień zajmują się ochroną powietrza.


PLATFORMA INFORMUJĄCA O JAKOŚCI POWIETRZA 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców utworzono platformę informującą o jakości powietrza na stronie https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/. Dzięki stałemu monitoringowi mieszkańcy mają możliwość śledzenia jakości powietrza w oparciu o dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. System daje także możliwość codziennego raportowania o stanie powietrza. 

Prognoza jakości powietrza w Małopolsce

Prognoza jakości powietrza dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko


BAZA WIEDZY O WPŁYWIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Publikacja: Piotr Łyczko, 14 września 2017

„Badania prowadzone od lat w wielu miejscach na świecie pokazują istnienie związków pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza, a występowaniem różnych efektów zdrowotnych. Szczególnie podatne na wpływ zanieczyszczeń są dzieci (w tym także w okresie życia płodowego), osoby z istniejącymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego, z cukrzycą, otyłością, a także osoby o niskim statusie socjoekonomicznym i ludzie starsi”.

Dowiedz się więcej: http://bit.ly/35Wl80V

Baza wiedzy: http://bit.ly/350j8U7


EKOINTERWENCJA

W marcu 2019 roku uruchomione zostało nowe narzędzie w postaci formularza pn. Ekointerwencja. Formularz daje możliwość zgłaszania naruszeń z zakresu środowiska. Zgłoszenia są automatycznie przekazywane do organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli. 

Obecnie formularz przyjmuje zgłoszenia w czterech najważniejszych obszarach:

  • spalanie odpadów,
  • eksploatacja kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej,
  • naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę,
  • sprzedaż węgla złej jakości.

​Celem formularza jest usprawnienie przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli. 

ZGŁOŚ EKOINTERWENCJE


PORADNIK I FILM INSTRUKTAŻOWY 

Na zlecenie Województwa Małopolskiego przygotowany został również poradnik przeprowadzania kontroli palenisk domowych. Jego celem jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do przeprowadzania kontroli, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Poradnik zawiera ponad 70 pytań, na które udzielono szczegółowych odpowiedzi zarówno w formie opisowej, jak i graficznej, a zawarta w nim miedza poparta jest przepisami prawnymi. W opracowaniu zamieszczono 10 załączników zawierających wzory dokumentów, upoważnień, oświadczeń oraz aktualne uchwały i rozporządzenia. Ponadto, na końcu dołączony został słowniczek wyjaśniający techniczne i specjalistyczne pojęcia. 

Poradnik w wersji elektronicznej i film instruktażowy dostępne są pod adresem: 

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/poradnik-i-film-instruktazowy-dotyczacy-przeprowadzania-kontroli/

Małopolska w zdrowej atmosferze

Skip to content