Gmina
Nowe Brzesko

Komisje- wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
 • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

15 maja 2024r. (środa) o godz. 9.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjecie projektów uchwał w sprawie:
  – określenia trybu i harmonogramu prac opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Brzesko na lata 2024-20230.
  – ustalenia ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
  – ustalenia diet dla radnych rady Miejskiej Nowe Brzesko.
  – ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 3. Zapytania i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.
Skip to content