Gmina
Nowe Brzesko

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II, grant nr 1

W dniu dzisiejszym zostały przekazane laptopy dla szkół w Nowym Brzesku, Sierosławicach i Mniszowie.

Nazwa projektu:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Grant nr 1.

Cel zadania grantowego:

wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Realizatorami zadania grantowego są:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie,

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach,

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku,

Dofinansowanie:

73 753,93.

Termin realizacji:

6 miesięcy od podpisania umowy (do 21.08.2023 r.)

Skip to content