Gmina
Nowe Brzesko

Odpady komunalne w 2024 roku

            Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2024 będzie świadczyła firma – P.W. „MIKI” Mieczysław Jakubowski, z siedzibą: ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.
W toku czynności przetargowych komisja wyłoniła najkorzystniejszą ofertę. Kryterium wyboru stanowiły: 60% – cena, 20% – deklaracja udziału w pikniku ekologicznym, 10% – deklaracja udziału w spotkaniach edukacyjnych, 10% – posiadanie samochodów spełniających odpowiednie normy emisji spalin.

            Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, informuje że ustalone dotychczas stawki nie ulegną zwiększeniu. Dowody wpłaty za odpady komunalne na rok 2024r. będą dostępne pod koniec stycznia 2024r.

Poniżej załączamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024. Firma P.W. MIKI zobowiązana jest dostarczyć harmonogram do każdej nieruchomości zamieszkałej.

Skip to content