Gmina
Nowe Brzesko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

O rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie gminy Nowe Brzesko w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ”

W wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie gminy Nowe Brzesko w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” do dnia 19 grudnia 2023 r. wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne, Rudno Dolne 31, 32 – 120 Nowe Brzesko

W wyniku dokonanej oceny na realizację zadania publicznego zakwalifikowało się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wartość oferty 100 000,00 zł.

Nowe Brzesko dnia  20.12.2023 r.

Skip to content