Gmina
Nowe Brzesko

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „PRACE RATUNKOWE PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU W PONORBERTAŃSKIM ZESPOLE KLASZTORNYM W HEBDOWIE”

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  Gmina Nowe Brzesko zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzu w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków

 Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. „Prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzu w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie”,  objętego dofinansowaniem z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego pod nr A-443/M, zgodnie z wymaganiami niniejszego Zaproszenia, Projektem remontu i innymi wymogami przedstawionymi w zamówieniu.

Przedmiotem zamówienie jest następujący zakres prac: wzmocnienie fundamentów (palowanie z oczepami w części południowej, fragmentaryczne podbicia w pozostałej części budynku), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; konstrukcyjne wzmocnienie sklepień krzyżowo-żebrowych; demontaż wtórnego żelbetowego zbiornika wewnątrz obiektu oraz zbiornika położonego na zewnątrz obiektu; naprawę konstrukcji drewnianej spichlerza; zdjęcie i utylizację azbestowego pokrycia dachowego; naprawę konstrukcji dachu, rozbiórkę wtórnego komina, wyprowadzenie nad dach komina historycznego, położenie ceramicznej dachówki; obróbki blacharskie; wykonanie nowego orynnowania z odprowadzeniem wód do naturalnego zagłębienia terenu, skucie tynków cementowych (zewnętrznych i wewnętrznych), wyburzenie niehistorycznych zniszczonych ścianek wewnętrznych, demontaż stolarki; zamurowanie otworów wtórnych, przywrócenie otworów pierwotnych; naprawę ścian; odkażenie obiektu; wykonanie tynków zewnętrznych; zabezpieczenie ścian wewnętrznych tynkiem tymczasowym; wykonanie i wprawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji piorunochronnej.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Nowe Brzesko 
https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko  w zakładce Ogłoszenia, przetargi. 

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2024/03/Postepowanie_01_RB_HEBDOW_2024_Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf


Link do szczegółowej treści zapytania zakupowego:  https://pijarzy.pl/strona,151.html

Skip to content