Gmina
Nowe Brzesko

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 204 ZMIANA

WCZK.pngWYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.182.2024Kraków, dnia 4 czerwca  2024 r.

                    wg rozdzielnika

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 204 ZMIANA

Zjawisko: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 07:24 dnia 04.06.2024 do godz. 02:00 dnia 05.06.2024

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych,  a punktowo także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru objętego Ostrzeżeniem. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Data i godzina wydania: 04.06.2024 – godz. 07:24

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Skip to content