Gmina
Nowe Brzesko

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 80

Data i godzina wydania: 08.02.2024 – godz. 13:41

Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 80

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 08.02.2024 do godz. 12:00 dnia 09.02.2024

Obszar: Skawy, Raby, Dunajca poniżej zb. Sromowce Wyżne, Popradu, Czarnej Orawy, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz opadowo-roztopowych (na obszarach górskich) prognozowane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Skip to content