Gmina
Nowe Brzesko

Otwarcie Bazaru Miejskiego w Nowym Brzesku

DNIA 03 LIPCA ODBYŁO SIĘ OTWARCIE BAZARU MIEJSKIEGO W NOWYM BRZESKU.

W ramach realizacji zadania dotyczącego utworzenia Bazaru Miejskiego zostały zakupione trzy działki o łącznej powierzchni 0,4345 ha w miejscowości Nowe Brzesko. 

Kolejno został opracowany projekt budowalny uwzględniający uporządkowanie i utwardzenie działek kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych.

W styczniu 2023r. pomiędzy Gminą Nowe Brzesko a Firmą  Bartosz Miska Brukarstwo z Nowego Brzeska została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu działek pod bazar miejski  na kwotę 750 500,00 zł brutto.

Zakresem prac  budowlanych objęty został  I etap zaprojektowanego zagospodarowania – tj. teren przeznaczony na bazar  wraz z drogą manewrową, całym systemem odwadniania terenu wraz ze zbiornikami rozsączającymi .

Na terenie bazaru powstało 28 miejsc postojowych w centralnej części przy ciągu pieszym, 20 miejsc postojowych w pozostałej części – w tym 2 dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wykonane zostało  oświetlenie terenu wraz monitoringiem oraz skrzynkami elektrycznymi, które będą mogły służyć uczestnikom bazaru, kosze na śmieci, stojak rowerowy oraz zagospodarowano pozostały teren jako zielony.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła:  1 414 081,25 zł 

Otrzymane dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1 300 000,00 zł.

W każdy poniedziałek w godzinach od 5-13 zapraszamy wszystkich mieszkańców na zakupy w nowym i bezpiecznym  miejscu jakim jest Bazar Miejski.

Burmistrz Gminy i MIasta Nowe Brzesko

Przwodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Skip to content