Gmina
Nowe Brzesko

Przebudowa drogi gminnej nr 16686k w km 8-66–431-7 w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów gmina-Nowe Brzesko”

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160686K w km 0+008,66 – 0+431,70 w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów, gmina Nowe Brzesko.

znaki_strona_www-1-

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE  884 907,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 798 846,77 zł 

Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 884 907,00 zł, przy czym całkowity koszt inwestycji wynosi 1 798 846,77 zł.

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 160686K.

W ramach realizowanego zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 160686K zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

  • Jezdnia drogowa
  • Chodnik
  • Kanał technologiczny
  • Ściek przykrawężnikowy
  • Kanalizacja deszczowa
  • Oświetlenie uliczne

Grupą docelową projektu są zarówno osoby zamieszkujące wzdłuż ulicy Wesołej (droga gminna nr 160686K), jak również pozostali mieszkańcy gminy i przedsiębiorcy.

Skip to content