Gmina
Nowe Brzesko

Remont drogi gminnej 160639K w km od 0+000 do 0+950 w miejscowości Nowe Brzesko, Przybysławic, Gmina Nowe Brzesko.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:                  451 200,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:     564 000,07 zł 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej 160639K w km od 0+000 do 0+950 w miejscowości Nowe Brzesko, Przybysławic, Gmina Nowe Brzesko. Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 451 200,00 , przy czym planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 564 000,07  zł. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 7 sierpnia 2023r.

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez remont pasa drogowego drogi gminnej nr 160639K.

W ramach realizowanego zadania polegającego na remoncie drogi gminnej nr 160639K „Nowe Brzesko – Przybysławice – Rudno Dolne” zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa drogi oraz pobocza. Grupą docelową projektu są przed wszystkim mieszkańcy gminy Nowe Brzesko.

Skip to content