Gmina
Nowe Brzesko

Remont drogi gminnej nr 160698K w km od 0+000 – 0+560 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko.

W dniu 27.02.2024r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowania dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 160698K w km od 0+000 – 0+560 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko.” Wartość dofinansowania to kwota w wysokości: 120 404,00 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniesie: 226 022,34 zł. Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez remont pasa drogowego drogi gminnej nr 160698K. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne dla zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 160698K w km od 0+000 – 0+560 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko.” został wyłoniony Wykonawca tj.: PRIMA – KOP Grzegorz Wawrzeń Niegardów 60, 32-104 Koniusza. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 120 404,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 226 022,34 zł Małopolski Urząd Wojewódzki

Skip to content