Gmina
Nowe Brzesko

REMONT DROGI GMINNEJ „UL. POLNA” NR 160689K W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO W KM

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2020 roku na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej „ul. Polna” nr 160689K w miejscowości Nowe Brzesko w km 0+000 – 0+256”.

znaki_godło_flaga_polska_strona_www
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych
DOFINANSOWANIE  150 600, 00 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 213 046,55 zł 

Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 150 600,00 zł; przy czym całkowity koszt inwestycji wynosi 213 046,55 zł.

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

W ramach projektu zostały wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy i ławy
  • remont chodnika
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są zarówno osoby zamieszkujące wzdłuż ulicy Polnej jak również pozostali mieszkańcy gminy i przedsiębiorcy.

Skip to content