Gmina
Nowe Brzesko

Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego

EFRR

ROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z ZAPLECZEM W NOWYM BRZESKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU MIEJSKIEGO

GMINA NOWE BRZESKO JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z ZAPLECZEM W NOWYM BRZESKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU MIEJSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. PROJEKT ZAKŁADA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO – SZKOLNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO NA CELE REKREACYJNO – KULTUROWE.

CELEM ROZBUDOWY BUDYNKU JEST POWSTANIE PIĘCIOODZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA ZAPEWNIAJĄCEGO WYSOKI STANDARD OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ ZGODNEGO Z OBECNYMI WYMOGAMI, WYNIKAJĄCYMI ZARÓWNO Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, A TAKŻE OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW. ODNOSI SIĘ TO ZARÓWNO DO WYGLĄDU BUDYNKU JAK I WYPOSAŻENIA.

PRZEDSIĘWZIĘCIE PRZEWIDUJE BUDYNEK O PARAMETRACH:

 • WYMIARY W OBRĘBIE BRYŁY 38,6 X 46,30 M
 • KUBATURA 4842,0 M3
 • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 887,96 M2
 • POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 1069,91 M2
 • POWIERZCHNIA ZABUDOWY 952,15 M2
 • LICZBA KONDYGNACJI ( 1 PODZIEMNA, JEDNA NADZIEMNA)

GŁÓWNYM CELEM BUDOWY JEST:

 • STWORZENIE NOWOCZESNEGO OBIEKTU FUNKCJONALNEGO I PRZYJAZNEGO ODBIORCOM, WYPOSAŻONEGO W URZĄDZENIA I INSTALACJE UMOŻLIWIAJĄCE KOMFORTOWE KORZYSTANIE Z OFEROWANYCH USŁUG,
 • STWORZENIE BUDYNKU POZBAWIONEGO BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
 • WYPOSAŻENIE OBIEKTU ZGODNIE Z NOWOCZESNYMI STANDARDAMI,
 • STWORZENIE NOWOCZESNEGO I BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA.

W RAMACH REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO PLANUJE SIĘ KOMPLEKSOWE ODNOWIENIE PRZESTRZENI PARKU PO PRZEZ:

 • PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH – CHODNIKÓW ORAZ ALEJEK
 • DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SCENY WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI POD SCENĘ MOBILNĄ.
 • POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI PARKU PRZEZ PRZEBUDOWĘ 2 WEJŚĆ,
 • ODNOWIENIE ZIELENI PARKOWEJ, PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW, NOWE NASADZENIA (KLOMBY, ZIELEŃ IZOLACYJNA, ZIELEŃ WYSOKA).

POZIOM DOFINANSOWANIA KSZTAŁTUJE SIĘ NA POZIOMIE 5 011 677,29 ZŁ TJ. 93% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

Skip to content