Gmina
Nowe Brzesko

Sterylizacja oraz znakowanie zwierząt

Od 15 kwietnia 2024 roku Gmina Nowe Brzesko wraz z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z Bierunia organizuje bezpłatne zabiegi kastracji/sterylizacji                   i znakowanie: zwierząt (psów i kotów) posiadających właściciela oraz kotów wolno żyjących.

O dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt ubiegać się mogą osoby pełnoletnie pod opieką których zwierzęta stale pozostają, będące mieszkańcami Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Aby uzyskać dofinasowanie do zabiegu należy złożyć pisemny wniosek do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wnioski o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota są dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. Nr 8, II piętro lub można je pobrać ze strony internetowej Gminy i Miasta Nowe Brzesko:

  • wniosek o kastrację (wersja DOC)
  • wniosek o kastrację (wersja PDF)

Po zaakceptowaniu wniosku przez Gminę zostanie wystawione skierowanie na przeprowadzenie zabiegu w Przychodni Weterynaryjnej w Kościelcu – Kościelec 152.

Skierowania zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia. Ostateczna decyzja dotycząca zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Do dofinansowania zalicza się: zakwalifikowanie do zabiegu zwierzęcia, zabieg sterylizacji/kastracji, trwałe oznakowanie zwierzęcia oraz niezbędne leki wydawane w ramach realizacji zabiegu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakup leków – ponosi Wnioskodawca.

Wnioskodawcy, mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie na kastrację dwóch psów                             i kastrację dwóch kotów.

Z możliwości wykonania zabiegów finansowych przez Gminę Nowe Brzesko wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej                 w celach zarobkowych.

Akcja będzie trwała do 31.10.2024r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Programie. Wysokość środków finansowych jest ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia.


Skip to content