Gmina
Nowe Brzesko

Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich

– Tydzień Bibliotek pod hasłem: Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!


    Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek pod hasłem: Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!

    Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.                  

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej Biblioteki.

Tekst: E.Chuchmacz

Skip to content