Gmina
Nowe Brzesko

Światowy dzień recyklingu

Światowy dzień recyklingu obchodzony jest corocznie 18 marca i ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ważności recyklingu dla ochrony środowiska naturalnego.


Recykling to proces przetwarzania odpadów na nowe produkty, zamiast pozostawiania ich na składowiskach lub spalania. Recykling pozwala na oszczędność zasobów naturalnych, energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Obchody Światowego Dnia Recyklingu skupiają się na promowaniu idei recyklingu oraz podnoszeniu świadomości na temat korzyści, jakie wynikają z tego procesu.

Recykling ma bardzo wiele zalet i korzystnie wpływa na środowisko naturalne. Poprzez przetwarzanie odpadów w pełnowartościowe produkty ograniczona zostaje emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Recykling tworzyw sztucznych ogranicza także skażenie gleb i wód oraz zmniejsza eksploatację złóż naturalnych.

Celem recyklingu jest najefektywniejsze wykorzystanie odpadów przy małym nakładzie energetycznym i materiałowym.

Korzyści płynące z recyklingu to ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, poprzez wykorzystywanie dostępnych już na rynku tworzyw sztucznych, zamiast wprowadzania nowych.

Z uwagi na to, że recykling odpadów to dość złożony proces, istnieje wiele jego rodzajów.

Ze względu na rodzaj obróbki wyróżnia się:

  • recykling termiczny– polega na pozyskiwaniu energii podczas spalania odpadów,
  • recykling materiałowy– polega na pozyskiwaniu tworzyw z odpadów poprzez ich mielenie lub rozdrabnianie,
  • recykling chemiczny– w tym procesie powstają produkty o innych właściwościach fizykochemicznych niż pierwotne odpady,
  • recykling surowcowy– polega na przetworzeniu odpadów na taki sam lub bardzo zbliżony rodzaj produktu końcowego,
  • recykling organiczny– polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do powstania metanu lub materii organicznej.

Pamiętajmy, iż proces recyklingu rozpoczyna się już w gospodarstwie domowym, a także w miejscach pracy! Pierwszą podstawową czynnością, jaką należy robić na co dzień, aby dbać o środowisko naturalne, jest segregacja śmieci.

Światowy Dzień Recyklingu to doskonała okazja, aby zastanowić się nad naszymi codziennymi nawykami i wprowadzić zmiany, które przyczynią się do ochrony naszej planety. Dzięki recyklingowi możemy oszczędzić zasoby naturalne, chronić środowisko i stworzyć lepsze warunki dla przyszłych pokoleń.

Skip to content