Gmina
Nowe Brzesko

Szanowni mieszkańcy

Przechodzące przez naszą Gminę w ostatnim okresie intensywne opady deszczu połączone  z gradem i silnym wiatrem powodują uszkodzenia w infrastrukturze, zamulenia i uszkodzenia w uprawach. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że wszelkie uszkodzenia, zamulenia czy inne szkody mieszkańcy winni zgłaszać bezpośrednio do sołtysa, który zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.   Na podstawie informacji zgłoszonych przez sołtysów Gmina przekazuje  meldunek do Wojewody Małopolskiego. Brak zgłoszeń od sołtysów a co za tym idzie niewskazanie w meldunku miejsc nawalnych deszczy, gradu czy silnych wiatrów  może wykluczyć Gminę i jej mieszkańców z pomocy przyznawanej terenom poszkodowanym.

Ponadto uszkodzenia i zamulenia dróg gminnych można zgłaszać bezpośrednio pod nr telefonu 12 385-21-43,

Pozostałe uszkodzenia czy zniszczenia spowodowane  nawalnym deszczem, gradem, czy wiatrem można zgłaszać pod nr telefonu 509-55-86-86.

Rolnicy których uprawy lub gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawiska atmosferycznych mogą w terminie  do 10 dni od dnia wystąpienia zdarzenia składać wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w pokoju nr 14.

Skip to content