Gmina
Nowe Brzesko

Szanowni Państwo,

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,

 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora

dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

            W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania

z tego programu, informujemy o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego, jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym użytkowanych w typie mięsno-opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.

            Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników

uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP.

Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać

złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać

płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw

do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach

tegorocznych wniosków.

            Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów

z praktykami: Utrzymanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50%

wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystali

z dobrostanu opasów tylko w 17%.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://qmpsystem.eu/

Podstawowe kryteria jakie należy spełnić aby dołączyć do programu:

Katalog ras bydła dopuszczonych do certyfikacji w Systemie QMP:

bydło ras mięsnych

(LM) Limousine                                                         (GA) Galloway

(CH) Charolaise                                                         (HI) Highland

(AN), (AR) Angus                                                    (BB) Belgijska biało-błękitna

(HH) Hereford                                                          (WA) Wagyu

(SL) Salers                                                                 (BD) Blond d’Aquitaine

(SM) Simental

(MM) mieszańców ras mięsnych, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras

mięsnych.

 bydło ras mlecznych

(HO) holsztyńsko fryzyjska                                      (RE) europejskie bydło czerwone

(RW) polska holsztyńsko fryzyjska                          (pozostałe odmiany rasy)

odmiana czerwono – biała                                         (ZR) polska czarno – biała    

(MS) mieszańców ww. ras                                        (ZB) polska czerwono – biała           

 bydło w typie użytkowym kombinowanym

(RP) polska czerwona,                                              (BG) bydło białogrzbiete,

(MO) montbeliarde                                                   (SM) simental

(MS) mieszańców ww. ras, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mlecznych.

Skip to content