Gmina
Nowe Brzesko

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku

EFRR

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W NOWYM BRZESKU

 

GMINA NOWE BRZESKO JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W NOWYM BRZESKU” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ:

1. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, W ZAKRES KTÓREJ WCHODZI:

 • BUDOWĘ KONTENEROWEJ STACJI ZLEWNEJ Z NAPOWIETRZANYM ZBIORNIKIEM
 • MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ KRATY SCHODKOWEJ Z SYSTEMEM ODWADNIANIA I PODAJNIKIEM
 • MONTAŻ SEPARATORA PIASKU Z PODAJNIKIEM
 • WYPOSAŻENIE FLOTATORA W SYSTEM NAPOWIETRZANIA DAF
 • BUDOWA DRUGIEGO BLOKU BIOLOGICZNEGO IDENTYCZNEGO JAK BLOK ISTNIEJĄCY
 • BUDOWA KONIECZNYCH INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH
 • MONTAŻ DODATKOWYCH URZĄDZEŃ I UKŁADÓW STEROWANIA
 • ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-SOCJALNEGO

2. ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOŚCI 300 M3 NA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI:

 • KOMORĄ ZASUW
 • POMPOWNIĄ DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA

3. WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WESOŁEJ.

PLANUJE SIĘ WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WESOŁEJ NA DŁUGOŚCI 0,374 KM WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,178 KM. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIĄGU WYNOSI 0,552 KM.

POZIOM DOFINANSOWANIA KSZTAŁTUJE SIĘ NA POZIOMIE 3 439 740,58 ZŁ TJ. 73,71% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

Skip to content