Gmina
Nowe Brzesko

Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i  CHARLIE – CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 363, wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) oraz zarządzenie nr  364 wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całego kraju.

Stopień alarmowy obowiązuje od 1 września 2023 r. od godz. 00:00 do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-06121-364-23-zarz.-nr-363-PRM-2023-stopien-BRAVO-terytorium-RP.pdf

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/P-06121-365-23-zarz.-nr-364-PRM-2023-stopien-alarmowy-CRP-1.pdf

Skip to content