Gmina
Nowe Brzesko

Zakończenie kadencji Rady Miejskiej Nowe Brzesko

W dniu 30 kwietnia 2024 r. zakończyła się VIII ponad pięcioletni kadencja

Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Serdecznie dziękujemy Paniom i Panom Radnym  za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Dziękujemy za współpracę w duchu odpowiedzialności, szacunku i życzliwości, co zaowocowało możliwością zrealizowania wielu inwestycji i projektów służących dobru wspólnemu naszej Małej Ojczyzny.

z wyrazami szacunku

Skip to content