Gmina
Nowe Brzesko

Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Informujemy, że z dniem 3 listopada br. uruchomiliśmy Punkt Potwierdzający Profil Zaufany- ePUAP, który mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku (Sekretariat, I piętro). Profil Zaufany to jeden z rodzajów podpisu elektronicznego. Zastępuje on bezpieczny e-podpis w kontaktach z administracją i umożliwia weryfikację naszej tożsamości.

Profil zaufany jest całkowicie bezpłatny. W kontaktach z administracją zastępuje on podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu

Punktem potwierdzającym w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko jest:

 • Sekretariat – Dziennik Podawczy, 1 piętro

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

 1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
 2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 3. Udać się do jednego z wybranych urzędów: np. Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu (zapraszamy do naszego urzędu).
 • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
 • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
 • identyfikator użytkownika
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Wszelkich informacji w zakresie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP, pomocy w zakładaniu konta ePUAP oraz wysłaniu wniosku o PZ, udziela:

Sekretariat – Dziennik Podawczy (I piętro) – tel. (12) 385-20-94

sekretariat@nowe-brzesko.pl


Jakie są korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?

 • Profil zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzysta­nia z dodatkowych urządzeń

• Profil zaufany jest bezpłatny

• Profil zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw admini­stracyjnych bez wychodzenia z domu

• Profil zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli

• Profil zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia

ZAŁÓŻ KONTO EPUAP


 E-administracja w praktyce czyli jak się zarejestrować – krok po kroku (wersja.pdf)

Jak założyć Profil Zaufany ePUAP – krok po kroku (wersja.pdf)Profil zaufany:

 • za darmo, tylko jedna wizyta w urzędzie
 • dostępny dla wszystkich, którzy założą konto na portalu ePUAP
 • wydawany na okres 3 lat,
 • wydawany jest dla osoby, nie dla firmy, dlatego też możliwość jego wykorzystania w kontaktach z administracją publiczną ciągle wzrasta.

Dzięki profilowi zaufanemu PRZEDSIĘBIORCA może załatwić takie sprawy jak:

 • uzyskanie wpisu do CEIDG czyli założenie własnej działalności gospodarczej razem 
  z wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON bez wychodzenia z domu!
 • dokonanie zmiany w zakresie prowadzonej działalności
 • dokonanie zawieszenia jak i zakończenia prowadzonej działalności
 • złożenie deklaracji podatkowych przez internet (e-Deklaracje)
 • załatwienie spraw dostępnych na platformie PUE ZUS (np. rozłożenie składek na raty, dokonanie zgłoszeń do ubezpieczeń)

Dzięki profilowi zaufanemu OBYWATEL może załatwić takie sprawy jak:

 • wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
 • przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
 • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • skargi, wnioski i zapytania do urzędu

więcej usług na www.epuap.gov.pl oraz www.cyfrowamalopolska.pl

Skip to content