Gmina
Nowe Brzesko

ZARZĄDZENIE  nr 204/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 21.12.2023 r.

w sprawie sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego, stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2381143,zarzadzenie-nr-2042023-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-21122023-r-w-sprawie-sprzedazy-.html

Skip to content