Gmina
Nowe Brzesko

Zgłoszenie miejsc utrzymywania ptaków

HODOWCY DROBIU i innych ptaków, pamiętajcie:

Zgodnie z § 1.1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  (Dz. U. z 2022r. poz. 768)

Posiadacze drobiu lub innych ptaków mają obowiązek:

  • Zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • Utrzymywania drobiu i ptaków w pomieszczeniach zamkniętych lub innych miejscach, w sposób, który im uniemożliwia kontakt z dzikimi ptakami
  • Utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • Karmienia i pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę oraz wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami

Skip to content