Gmina
Nowe Brzesko

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego Nr: 204

WCZK.pngWYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.186.2024Kraków, dnia 5 czerwca  2024 r.

                    wg rozdzielnika

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego Nr: 204

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 01:39 dnia 05.06.2024 do godz. 08:00 dnia 05.06.2024

Obszar: zlewnia górnej Raby, środkowego Dunajca, Popradu, Białej (Tarnowskiej) oraz Ropy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania silnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu, stopnia oraz czasu obowiązywania.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Skip to content